You are here

ประชาสัมพันธ์

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก...

โพสต์ 31/05/2017 | อ่าน 156 ครั้ง
คณะ สจว.สพฐ. รุ่นที่ 4 ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และ เลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน

คณะ สจว.สพฐ. รุ่นที่ 4 ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และ เลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 คณะ สจว.สพฐ. รุ่นที่ 4 ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และ เลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน ...

โพสต์ 25/05/2017 | อ่าน 157 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ขอยินดีต้อนรับ คุณครู อรอุมา บุษราคัม

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ขอยินดีต้อนรับ คุณครู อรอุมา บุษราคัม

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ขอยินดีต้อนรับ คุณครู อรอุมา บุษราคัม

โพสต์ 17/05/2017 | อ่าน 155 ครั้ง
คณะครูบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้จัดพิธีรดร้ำดำหัว คุณจิรวุฒิ คุวานันท์ (คุณใหญ่)

คณะครูบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้จัดพิธีรดร้ำดำหัว คุณจิรวุฒิ คุวานันท์ (คุณใหญ่)

ในวันที่ 17 เมษายน 2560 คณะครูบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้จัดพิธีรดร้ำดำหัว คุณจิรวุฒิ คุวานันท์ (คุณใหญ่) และ...

โพสต์ 17/04/2017 | อ่าน 188 ครั้ง
พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อ ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อ ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ในวันที่ 10 เมษายน 2560 คณะครูบุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่...

โพสต์ 10/04/2017 | อ่าน 147 ครั้ง
ศึกษาดูงานที่อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี

ศึกษาดูงานที่อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี

ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้ไปศึกษาดูงานที่อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี >>...

โพสต์ 29/03/2017 | อ่าน 216 ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นางญาณกร จันทหาร ได้ให้เข้าเยี่ยมชมและแนะแนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นางญาณกร จันทหาร ได้เข้าเยี่ยมชมและแนะแนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นางญาณกร จันทหาร ได้เข้าเยี่ยมชมและแนะแนวทางการจัดการศึกษา...

โพสต์ 27/03/2017 | อ่าน 302 ครั้ง
อบรมเชิงประฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสอนแบบ Brain Based Learning (BBL) การผลิตสื่อการสอนและการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน

อบรมเชิงประฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสอนแบบ Brain Based Learning (BBL) การผลิตสื่อการสอนและการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน

ในวันที่ 15 -17 มีนาคม 2560 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้จัดอบรมเชิงประฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสอนแบบ Brain Based Learning (...

โพสต์ 17/03/2017 | อ่าน 154 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำผลการประเมิน ผลการวิจัย และสารสนเทศ ให้กับครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำผลการประเมิน ผลการวิจัย และสารสนเทศ ให้กับครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ในวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2560 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำผลการประเมิน ผลการวิจัย และสารสนเทศ...

โพสต์ 11/03/2017 | อ่าน 143 ครั้ง
 ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น ป.6 ม.3 ม.6

ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น ป.6 ม.3 ม.6

ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดงาน ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น ป.6 ม.3 ม.6...

โพสต์ 09/03/2017 | อ่าน 174 ครั้ง
 ธนาคารธนชาต ได้นำโต็ะจีน มาเลี้ยงเด็กนักเรียน และ สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมมอบทุนการศึกษา

ธนาคารธนชาต ได้นำโต็ะจีน มาเลี้ยงเด็กนักเรียน และ สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมมอบทุนการศึกษา

ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ธนาคารธนชาต ได้นำโต็ะจีน มาเลี้ยงเด็กนักเรียน และ สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน...

โพสต์ 06/03/2017 | อ่าน 128 ครั้ง
คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้นำนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษา จากมูลนิธิธารใจไลก้า

คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้นำนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษา จากมูลนิธิธารใจไลก้า

ในวันที่ 5 มีนาคม 2560 คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้นำนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษา จากมูลนิธิธารใจไลก้า จำนวน 20...

โพสต์ 05/03/2017 | อ่าน 144 ครั้ง
คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อทวี นามจันทร์ ณ วัดกลาง

คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อทวี นามจันทร์ ณ วัดกลาง

ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อทวี นามจันทร์ ณ วัดกลาง จังหวัด...

โพสต์ 02/03/2017 | อ่าน 147 ครั้ง
ผู้อำนวยการให้โอวาท คณะนักกีฬา ที่จะไปร่วมแข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18

ผู้อำนวยการให้โอวาท คณะนักกีฬา ที่จะไปร่วมแข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ท่านผู้อำนวยการให้โอวาท คณะนักกีฬา ที่จะไปร่วมแข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ที่ จังหวัด...

โพสต์ 28/02/2017 | อ่าน 110 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนก็มา เชิญชวนเด็กๆพิการทางร่างกายอายุ7-18 ปีมาสมัครเรียน

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนก็มา เชิญชวนเด็กๆพิการทางร่างกายอายุ7-18 ปีมาสมัครเรียน

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายอุทัย เพชรอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ออกรายการสด เวลา15.30 น. ...

โพสต์ 27/02/2017 | อ่าน 104 ครั้ง
เข้าค่ายพักแรม ( ภาคกลางวัน )

เข้าค่ายพักแรม ( ภาคกลางวัน )

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้จัด กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น...

โพสต์ 23/02/2017 | อ่าน 165 ครั้ง
กีฬาออทิสติกเกมส์ ครังที่ 9

ร่วมกิจกรรมกีฬาออทิสติกเกมส์ ครังที่ 9

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คระครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น ได้เข้าร่วมแข่งขัน กี่ฬาออทิสติกเกมส์...

โพสต์ 22/02/2017 | อ่าน 180 ครั้ง
ทัศนศึกษาที่หนองคาย

พานักเรียนไปทัศนศึกษาที่หนองคาย

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ไ้ด้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ที่ จังหวัดหนองคาย...

โพสต์ 17/02/2017 | อ่าน 225 ครั้ง
รำบวงสรวงศาลหลังเมืองขอนแก่น

ร่วมง่านรำบวงสรวงศาลหลังเมืองขอนแก่น

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้เข้าร่วมงานรำบวงสรวงศาลหลักเมือง ขอนแก่น...

โพสต์ 16/02/2017 | อ่าน 193 ครั้ง
งานบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น

ร่วมงานบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้ไปร่วมงานพิธี บวงสรวง ศาลหลักเมือง ขอนแก่น  ...

โพสต์ 16/02/2017 | อ่าน 178 ครั้ง

Pages