You are here

การแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี2563 ระหว่างวันที่4-8พ.ย.63 นักกีฬาเปตองโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้รางวัล 2เหรียญทอง 2เหรียญทองแดง

การแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย

การแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี2563

ระหว่างวันที่4-8พ.ย.63 นักกีฬาเปตองโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้รางวัล 2เหรียญทอง 2เหรียญทองแดง

การแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย
การแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย
การแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย
การแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย
การแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย
การแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย
การแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย
การแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย