You are here

คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำโดยผู้อำนวยการ ดร.สันติ ฤาไชย ร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงริมรั้ว หรือแปลงนาในเมืองในโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงริมรั้ว

คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำโดยผู้อำนวยการ ดร.สันติ ฤาไชย ร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงริมรั้ว หรือแปลงนาในเมืองในโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงริมรั้ว
ร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงริมรั้ว
ร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงริมรั้ว
ร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงริมรั้ว
ร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงริมรั้ว
ร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงริมรั้ว
ร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงริมรั้ว
ร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงริมรั้ว
ร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงริมรั้ว
ร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงริมรั้ว