You are here

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

680 หมู่ 14 ซอยปัญญา ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร: 
0-4324-6493
แฟกซ์: 
0-4324-1188
แผนที่: 
แผนที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น