You are here

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 680 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ซอยปัญญา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร: 
0-4324-6493 หรือ 08-5006-3582
แฟกซ์: 
0-4324-1188
แผนที่: 
แผนที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น