You are here

เกี่ยวข้าวในแปลงริมรั้ว หรือแปลงนาในเมืองในโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำโดยผู้อำนวยการ ดร.สันติ  ฤาไชย ร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงริมรั้ว หรือแปลง

คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำโดยผู้อำนวยการ ดร.สันติ ฤาไชย ร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงริมรั้ว หรือแปลงนาในเมืองในโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10