You are here

ประชาสัมพันธ์

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
โรงเรียนศรีสังวาลย์ได้นำลูกเสือเข้าร่วมในพิธีสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558

โรงเรียนศรีสังวาลย์ได้นำลูกเสือเข้าร่วมในพิธีสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558

ในวันที่ 1กรกฏาคม 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ได้นำลูกเสือเข้าร่วมในพิธีสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558...

โพสต์ | อ่าน 145 ครั้ง
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้ร่วมกับคณะครูและบุคลากรจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่...

โพสต์ | อ่าน 226 ครั้ง
ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลเสริมสุขภาพหนองกุง (รพ.สต.) เข้ามาฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน

ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลเสริมสุขภาพหนองกุง (รพ.สต.)...

โพสต์ | อ่าน 166 ครั้ง
ในระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2558 โรงเรียนร่วมฤดีแผนกสวิตสคูลเข้ามาจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นโดยร่วมกันทาสีแป

โรงเรียนร่วมฤดีแผนกสวิตสคูลเข้ามาจัดกิจกรรม

ในระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2558...

โพสต์ | อ่าน 238 ครั้ง
กิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จัดกิจกรรมไหว้ครูน้อมรำลึกถึงครูผู้ประสิทประสาทความรู้ วิชา ต่างๆ...

โพสต์ | อ่าน 211 ครั้ง
เข้าร่วมงานกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 10

เข้าร่วมงานกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 10

.ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เข้าร่วมงานกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 10 ณ เรือนจำกลางขอนแก่น...

โพสต์ | อ่าน 140 ครั้ง
นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ธรรมะ...เยียวยาสังคม ครั้งที่ 30

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ธรรมะ...เยียวยาสังคม ครั้งที่ 30

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ธรรมะ...เยียวยาสังคม ครั้งที่ 30 โดย พระมหาสมปอง...

โพสต์ | อ่าน 128 ครั้ง
การประชุมเพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานและจัดตั้งศูนย์กีฬาสำหรับคนพิการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

การประชุมเพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานและจัดตั้งศูนย์กีฬาสำหรับคนพิการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นร่วมกับชมรมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์แห่งประเทศไทย...

โพสต์ | อ่าน 92 ครั้ง
นำนักเรียนทำจัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมกับกิจกรรมวันวิสาขบูชา

นำนักเรียนทำจัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นร่วมจัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมกับกิจกรรมวันวิสาขบูชาในวัน ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘...

โพสต์ | อ่าน 221 ครั้ง
จัดการอบรมโปรแกรม SET ภายในโรงเรียน

จัดการอบรมโปรแกรม SET ภายในโรงเรียน

      เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายทาง สพฐ. โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)...

โพสต์ | อ่าน 834 ครั้ง
จุดประกายฝัน ครั้งที่ ๒

จัดอบรมในโครงการ "จุดประกายฝัน ครั้งที่ ๒" โดยกลุ่ม Freedom Solution

ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นร่วมกับคณะศิษย์เก่าจากพี่ๆ จัดอบรมในโครงการ "จุดประกายฝัน...

โพสต์ | อ่าน 107 ครั้ง
 เปิดรับสมัครนักเรียน (รอบ2)

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียน (รอบ2)

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียน (รอบ2) ในวันอังคาร ที่ 2 เดือนมิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น....

โพสต์ | อ่าน 175 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้ครับ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558...

โพสต์ | อ่าน 78 ครั้ง
ร่วมสรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จย่า

ร่วมสรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จย่า

       ในวันที่ 10 เม.ย. 2558 คณะผู้บริหาร ครู...

โพสต์ | อ่าน 273 ครั้ง
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ เข้าศึกษาต่อระดับประถม-...

โพสต์ | อ่าน 79 ครั้ง
รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ การเงิน การบัญชี พัสดุ กลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ การเงิน การบัญชี พัสดุ กลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

วันที่ 17 มีนาคม 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ การเงิน การบัญชี พัสดุ กลุ่มสถานศึกษา...

โพสต์ | อ่าน 168 ครั้ง
กีฬานักเรียนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เชียงรายเกมส์

กีฬานักเรียนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เชียงรายเกมส์

เปิดฉากการแข่งขันวันแรกสำหรับลูกๆ ผลงานเป็นที่น่าพอใจของผู้ฝึกซ้อมเป็นอย่างมาก รายการแรก รายการที่209 ฟรีสไตล์. 100 เมตร (ชาย)...

โพสต์ | อ่าน 101 ครั้ง
วันสุดท้ายของงานกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม

วันสุดท้ายของงานกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม

       ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ วันสุดท้ายของกิจกรรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด ในวันสุดท้ายร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน...

โพสต์ | อ่าน 144 ครั้ง

Pages