You are here

ประชาสัมพันธ์

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
จัดการอบรมโปรแกรม SET ภายในโรงเรียน

จัดการอบรมโปรแกรม SET ภายในโรงเรียน

      เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายทาง สพฐ. โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)...

โพสต์ | อ่าน 807 ครั้ง
จุดประกายฝัน ครั้งที่ ๒

จัดอบรมในโครงการ "จุดประกายฝัน ครั้งที่ ๒" โดยกลุ่ม Freedom Solution

ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นร่วมกับคณะศิษย์เก่าจากพี่ๆ จัดอบรมในโครงการ "จุดประกายฝัน...

โพสต์ | อ่าน 102 ครั้ง
 เปิดรับสมัครนักเรียน (รอบ2)

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียน (รอบ2)

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียน (รอบ2) ในวันอังคาร ที่ 2 เดือนมิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น....

โพสต์ | อ่าน 161 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้ครับ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558...

โพสต์ | อ่าน 72 ครั้ง
ร่วมสรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จย่า

ร่วมสรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จย่า

       ในวันที่ 10 เม.ย. 2558 คณะผู้บริหาร ครู...

โพสต์ | อ่าน 250 ครั้ง
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ เข้าศึกษาต่อระดับประถม-...

โพสต์ | อ่าน 73 ครั้ง
รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ การเงิน การบัญชี พัสดุ กลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ การเงิน การบัญชี พัสดุ กลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

วันที่ 17 มีนาคม 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ การเงิน การบัญชี พัสดุ กลุ่มสถานศึกษา...

โพสต์ | อ่าน 155 ครั้ง
กีฬานักเรียนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เชียงรายเกมส์

กีฬานักเรียนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เชียงรายเกมส์

เปิดฉากการแข่งขันวันแรกสำหรับลูกๆ ผลงานเป็นที่น่าพอใจของผู้ฝึกซ้อมเป็นอย่างมาก รายการแรก รายการที่209 ฟรีสไตล์. 100 เมตร (ชาย)...

โพสต์ | อ่าน 93 ครั้ง
วันสุดท้ายของงานกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม

วันสุดท้ายของงานกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม

       ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ วันสุดท้ายของกิจกรรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด ในวันสุดท้ายร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน...

โพสต์ | อ่าน 133 ครั้ง
พี่ๆ จากขอนแก่นFCและที่นี้ขอนแก่นเลี้ยงอาหารเด็กๆ

พี่ๆ จากขอนแก่นFCและที่นี้ขอนแก่นเลี้ยงอาหารเด็กๆ

       ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. ทีมงานขอนแก่น FC และที่นี้ขอนแก่น ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวัน....

โพสต์ | อ่าน 184 ครั้ง
ต้อนรับครูใหม่

ต้อนรับครูใหม่

       ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูอนันต์...

โพสต์ | อ่าน 103 ครั้ง
ร่วมแสดงความยินดีหนึ่งแสนครูดี

ร่วมแสดงความยินดีหนึ่งแสนครูดี

       ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นร่วมแสดงความยินดีกับ...

โพสต์ | อ่าน 77 ครั้ง
กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด

กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด

       กิจกรรมที่สร้างความรัก ความสามัคคี ความสนุกสนาน การสร้างสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน-นักเรียน, ครู-ครุ,...

โพสต์ | อ่าน 331 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้รับเกียรติให้ไปแสดงวงดนตรีโปงลาง เนื่องในงานครบ 5 ปี ถนนคนเดินขอนแก่น

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้รับเกียรติให้ไปแสดงวงดนตรีโปงลาง เนื่องในงานครบ 5 ปี ถนนคนเดินขอนแก่น

       ในวันที่ 31 มกราคม 2557 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้รับเกียรติให้ไปแสดงวงดนตรีโปงลาง เนื่องในงานครบ...

โพสต์ | อ่าน 178 ครั้ง
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม

       ในวันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้ทำกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ...

โพสต์ | อ่าน 617 ครั้ง
 ต้อนรับคณาจารย์ บุคลากรจากกองแผนงานและความร่วมมือจากคณะต่างๆจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำสิ่งของมาบริจาคให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนศรีสั

คณาจารย์ บุคลากรจากกองแผนงานและความร่วมมือจากคณะต่างๆจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำสิ่งของมาบริจาคให้กับเด็กๆ

       ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ต้อนรับคณาจารย์...

โพสต์ | อ่าน 139 ครั้ง

Pages