You are here

ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรม ที่ ราชประชานุเคราะห์ 27

ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรม ที่ ราชประชานุเคราะห์ 27

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 คณะครูและนักเรียน วงกลองยาว โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้เข้าร่วมแสดง พิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรม ที่ ราชประชานุเคราะห์ 27
ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรม ที่ ราชประชานุเคราะห์ 27
ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรม ที่ ราชประชานุเคราะห์ 27
ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรม ที่ ราชประชานุเคราะห์ 27
ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรม ที่ ราชประชานุเคราะห์ 27
ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรม ที่ ราชประชานุเคราะห์ 27
ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรม ที่ ราชประชานุเคราะห์ 27
ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรม ที่ ราชประชานุเคราะห์ 27