You are here

ประชาสัมพันธ์

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่คว้าเหรียญทอง เหรียญที่ 3 ให้กับประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่คว้าเหรียญทอง เหรียญที่ 3 ให้กับประเทศไทย

เมื่อเช้าวันที่ 13 ก.ย. หลังจากประเภทคู่คว้าเหรียญทองแดงไปก่อนหน้า  ทีมบอคเซีย เอาชนะ ญี่ปุ่น 9-4 คว้าเหรียญทองที่ 3...

โพสต์ 13/09/2016 | อ่าน 595 ครั้ง
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ‬

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนเข้าร่วมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ‬

ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้นำนักเรียนเข้าร่วมสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ‬ ...

โพสต์ 01/07/2016 | อ่าน 337 ครั้ง
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โพสต์ 28/06/2016 | อ่าน 291 ครั้ง
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และ วันต่อต้านยาเสพติ

กิจกรรมวันสุนทรภู่

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

โพสต์ 28/06/2016 | อ่าน 227 ครั้ง
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ในวันที่ ๒๓ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ให้ศิษย์ทุกคนระลึกถึงคุณครูอาจารย์...

โพสต์ 23/06/2016 | อ่าน 206 ครั้ง
คณะเจ้าหน้าที่ จากธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายบริการบัตรเครดิต มาเลี้ยงอาหาร นักเรียนและ จัดทำกิจกรรมนันทนาการ ดนตรี ให้กับชาวศรีสังวาลย์

คณะเจ้าหน้าที่ จากธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายบริการบัตรเครดิต มาเลี้ยงอาหาร นักเรียนและ จัดทำกิจกรรมนันทนาการ ดนตรี ให้กับชาวศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะเจ้าหน้าที่ จากธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายบริการบัตรเครดิต มาเลี้ยงอาหาร นักเรียนและ จัดทำกิจกรรมนันทนาการ...

โพสต์ 11/06/2016 | อ่าน 245 ครั้ง
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้จัดเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนแทนชุดเดิมที่หมดวาระลง ผลปรากฏว่า นายถิรายุ...

โพสต์ 03/06/2016 | อ่าน 163 ครั้ง
ารประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสถานศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 3

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสถานศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 3

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ได้มีการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสถานศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ...

โพสต์ 02/06/2016 | อ่าน 168 ครั้ง
ดร.มีชัย วีระไวทยะ คุณอัษฎา หะรินกุล ประธานกรรมการบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

ดร.มีชัย วีระไวทยะ คุณอัษฎา หะรินกุล ประธานกรรมการบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เยี่ยมชมกิจกรรมอาชีพ

ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดร.มีชัย วีระไวทยะ คุณอัษฎา หะรินกุล ประธานกรรมการบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด...

โพสต์ 01/06/2016 | อ่าน 498 ครั้ง
กิจกรรม "วันงดสูบบุหรี่โลก"

กิจกรรม "วันงดสูบบุหรี่โลก"

ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดกิจกรรม "วันงดสูบบุหรี่โลก" เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องโทษของบุหรี่...

โพสต์ 31/05/2016 | อ่าน 1,057 ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ศิลปะดินเผาในอนุภาคลุ่มน้ำโขง: ไทย - ลาว

โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ศิลปะดินเผาในอนุภาคลุ่มน้ำโขง: ไทย - ลาว

ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

โพสต์ 19/05/2016 | อ่าน 298 ครั้ง
รับสมัครนักเรียนใหม่ และรับรายงานตัวนักเรียนเก่าเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2559

รับสมัครนักเรียนใหม่ และรับรายงานตัวนักเรียนเก่าเข้าหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ในวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้รับสมัครนักเรียนใหม่ และรับรายงานตัวนักเรียนเก่าเข้าหอพัก...

โพสต์ 17/05/2016 | อ่าน 308 ครั้ง
ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนเข้าร่วมถ่ายทำรายการ กฤษณะทัวร์ยกล้อ ณ ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบา

นำนักเรียนเข้าร่วมถ่ายทำรายการ กฤษณะทัวร์ยกล้อ ณ ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น

ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนเข้าร่วมถ่ายทำรายการ กฤษณะทัวร์ยกล้อ ณ ศูนย์เยาวชนและครอบครัว...

โพสต์ 07/05/2016 | อ่าน 820 ครั้ง
จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำโดยท่านผู้อำนวยการจรุงเวทย์ ชูสกุล จัดกิจกรรมวันสงกรานต์

วันที่ 8 เมษายน 2559 บุคคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำโดยท่านผู้อำนวยการจรุงเวทย์ ชูสกุล...

โพสต์ 08/04/2016 | อ่าน 239 ครั้ง
โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

โครงการออกเยี่ยมบ้านและติดตามนักเรียนที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่บ้าน

ในวันที่ ๒๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙...

โพสต์ 31/03/2016 | อ่าน 490 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ในวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

โพสต์ 22/03/2016 | อ่าน 255 ครั้ง
ขอต้อนรับ นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก

ขอต้อนรับ นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี ร่วมส่ง นายเทวฤทธิ์...

โพสต์ 18/03/2016 | อ่าน 707 ครั้ง
แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านผู้อำนวยการจรุงเวทย์ ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้เข้ารับรางวัล MOE AWARD ประเภทบุคคล สาขาป้องกันยาเสพติด

ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ท่านผู้อำนวยการจรุงเวทย์ ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้เข้ารับรางวัล MOE AWARD...

โพสต์ 07/03/2016 | อ่าน 313 ครั้ง
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จักิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6...

โพสต์ 09/03/2016 | อ่าน 419 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนพิการแห่งชาติครั้งที่ ๑๗ "นครศรีธรรมราชเกมส์"

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนพิการแห่งชาติครั้งที่ ๑๗ "นครศรีธรรมราชเกมส์"

ในวันที่ ๑ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนพิการแห่งชาติครั้งที่ ๑๗ "...

โพสต์ | อ่าน 240 ครั้ง

Pages