You are here

ประชาสัมพันธ์

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ในวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

โพสต์ 22/03/2016 | อ่าน 222 ครั้ง
ขอต้อนรับ นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก

ขอต้อนรับ นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี ร่วมส่ง นายเทวฤทธิ์...

โพสต์ 18/03/2016 | อ่าน 589 ครั้ง
แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านผู้อำนวยการจรุงเวทย์ ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้เข้ารับรางวัล MOE AWARD ประเภทบุคคล สาขาป้องกันยาเสพติด

ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ท่านผู้อำนวยการจรุงเวทย์ ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้เข้ารับรางวัล MOE AWARD...

โพสต์ 07/03/2016 | อ่าน 269 ครั้ง
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จักิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6...

โพสต์ 09/03/2016 | อ่าน 349 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนพิการแห่งชาติครั้งที่ ๑๗ "นครศรีธรรมราชเกมส์"

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนพิการแห่งชาติครั้งที่ ๑๗ "นครศรีธรรมราชเกมส์"

ในวันที่ ๑ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนพิการแห่งชาติครั้งที่ ๑๗ "...

โพสต์ | อ่าน 194 ครั้ง
อาจารย์กิ่งแก้ว อินหว่าง ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน และกำกับ ติดตามกิจการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน

อาจารย์กิ่งแก้ว อินหว่าง ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน และกำกับ ติดตามกิจการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์กิ่งแก้ว อินหว่าง ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน และกำกับ ติดตามกิจการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน...

โพสต์ | อ่าน 301 ครั้ง
กิจกรรมอบรมการถ่ายภาพเบื้องต้น โดย ท่านอาจารย์ รศ.สุวัฒน์ ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรให้กับเด็กๆ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

กิจกรรมอบรมการถ่ายภาพเบื้องต้น โดย ท่านอาจารย์ รศ.สุวัฒน์ ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรให้กับเด็กๆ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

กิจกรรมอบรมการถ่ายภาพเบื้องต้น โดย ท่านอาจารย์ รศ.สุวัฒน์ ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรให้กับเด็กๆ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

โพสต์ | อ่าน 216 ครั้ง
คณะครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรม ‪#‎เรารักขอนแก่น‬

คณะครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรม‎เรารักขอนแก่น‬

ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น...

โพสต์ | อ่าน 212 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดกิจกรรมค่ายศิลปะข้ามกำแพง (Art over the wall) ณ หอศิลป์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดกิจกรรมค่ายศิลปะข้ามกำแพง (Art over the wall) ณ หอศิลป์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ในวันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดกิจกรรมค่ายศิลปะข้ามกำแพง (Art over the wall) ณ หอศิลป์...

โพสต์ | อ่าน 288 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดทุ่งเศรษฐี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันมาฆบูชา

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดทุ่งเศรษฐี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันมาฆบูชา

ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดทุ่งเศรษฐี อำเภอเมือง...

โพสต์ | อ่าน 451 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา ซาฟารีอีสาน

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา ซาฟารีอีสาน

ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา ซาฟารีอีสาน.....

โพสต์ | อ่าน 233 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้ทำกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้ทำกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด...

โพสต์ | อ่าน 271 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้นำวงโปงลางโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ไปแสดงดนตรีเพื่อนำเอาการแสดงวงดนตรีและการฟ้อนรำพื้นบ้านอีสานออ

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้นำวงโปงลางโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ไปแสดงดนตรีเพื่อนำเอาการแสดงวงดนตรีและการฟ้อนรำพื้นบ้านอีสานออกสู่ชุมชน ณ ถนนคนเดิน

ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้นำวงโปงลางโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น...

โพสต์ | อ่าน 320 ครั้ง
ท่านผู้อำนวยการจรุงเวทย์ ชูสกุล ได้รับรางวัลหน่วยงานและผู้ที่มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า ส

ท่านผู้อำนวยการจรุงเวทย์ ชูสกุล ได้รับรางวัลหน่วยงานและผู้ที่มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 30 มกราคม 2559 ท่านผู้อำนวยการจรุงเวทย์ ชูสกุล เดินทางไปรับรางวัลหน่วยงานและผู้ที่มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่...

โพสต์ | อ่าน 300 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕

ในวันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับชาติ...

โพสต์ | อ่าน 268 ครั้ง
บริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด ได้ให้การช่วยพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ส่งมอบสนามกีฬาเปตอง

บริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด ได้ให้การช่วยพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ส่งมอบสนามกีฬาเปตอง

ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ บริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด ได้ให้การช่วยพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น...

โพสต์ | อ่าน 277 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ต้อนรับคณะกรรมการ การนิเทศติดตามการบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ต้อนรับคณะกรรมการ การนิเทศติดตามการบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (ขอนแก่น)...

โพสต์ | อ่าน 142 ครั้ง
ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นที่เป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นที่เป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดขอนแก่น

มาร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นที่เป็นตัวแทนนัก กีฬาจังหวัดขอนแก่น...

โพสต์ | อ่าน 242 ครั้ง
คณะสรภัญญะโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้เข้าร่วมประกวดการขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน ในงานบุปผชาติ พุทธบูชา ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัด

คณะสรภัญญะโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้เข้าร่วมประกวดการขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน ในงานบุปผชาติ พุทธบูชา ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแกน

ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะสรภัญญะโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้เข้าร่วมประกวดการขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน ในงานบุปผชาติ...

โพสต์ | อ่าน 410 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้ร่วมร้องเพลงประสานเสียง ในงาน Welcome to the ASEAN Community ณ ตลาดต้นตาล จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้ร่วมร้องเพลงประสานเสียง ในงาน Welcome to the ASEAN Community ณ ตลาดต้นตาล จังหวัดขอนแก่น

ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้ร่วมร้องเพลงประสานเสียง ในงาน Welcome to the ASEAN Community ณ ตลาดต้นตาล...

โพสต์ | อ่าน 232 ครั้ง

Pages