You are here

ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า พงศกร แปยอ

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านกีฬา

ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า พงศกร แปยอ กรีฑา วีลแชร์เรซซิ่ง 800 ม.ชาย T52-T53 โดยผลปรากฏว่า “กร” พงศกร แปยอ หนุ่มน้อยเมืองขอนแก่น เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 1.41.26 นาที คว้าเหรียญทองให้ทัพนักกีฬาไทย และขอมอบเหรียญทองนี้ให้กับคุณพ่อเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.นี้ CR: http://www.dailynews.co.th/sports/364996

ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า พงศกร แปยอ คว้าเหรียญทองให้ทัพนักกีฬาไทย กรีฑา วีลแชร์เรซซิ่ง 800 ม.ชาย T52-T53  ด้วยเวลา 1.41.26
ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า พงศกร แปยอ คว้าเหรียญทองให้ทัพนักกีฬาไทย กรีฑา วีลแชร์เรซซิ่ง 800 ม.ชาย T52-T53  ด้วยเวลา 1.41.26
ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า พงศกร แปยอ คว้าเหรียญทองให้ทัพนักกีฬาไทย กรีฑา วีลแชร์เรซซิ่ง 800 ม.ชาย T52-T53  ด้วยเวลา 1.41.26
ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า พงศกร แปยอ คว้าเหรียญทองให้ทัพนักกีฬาไทย กรีฑา วีลแชร์เรซซิ่ง 800 ม.ชาย T52-T53  ด้วยเวลา 1.41.26
ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า พงศกร แปยอ คว้าเหรียญทองให้ทัพนักกีฬาไทย กรีฑา วีลแชร์เรซซิ่ง 800 ม.ชาย T52-T53  ด้วยเวลา 1.41.26
ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า พงศกร แปยอ คว้าเหรียญทองให้ทัพนักกีฬาไทย กรีฑา วีลแชร์เรซซิ่ง 800 ม.ชาย T52-T53  ด้วยเวลา 1.41.26