You are here

รับสมัครเจ้าหน้าที่ Call Center ผู้พิการทางร่างกาย 1 อัตรา

AIS ร่วมกับโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ Call Center แด่ผู้พิการ เปิดรับสมัครผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Call Center จำนวน 1 อัตรา

วันที่ : 
19/07/2015
ภาพประกอบ: 
รับสมัครเจ้าหน้าที่ Call Center ผู้พิการทางร่างกาย 1 อัตรา