You are here

ประชาสัมพันธ์

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
รับมอบเงินทุนสำหรับโครงการ ปลูกต้นกล้า

รับมอบเงินทุนสำหรับโครงการ ปลูกต้นกล้า

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ นำโดยท่านชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคม คุณไมตรี คงเรือง...

โพสต์ 20/06/2017 | อ่าน 158 ครั้ง
แสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

แสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาเทเบิลเทนนิสและผู้ฝึกสอน #นายถิรายุ_เชื้อวงศ์ #นางสาววาสนา_ศรีงาม #...

โพสต์ 15/06/2017 | อ่าน 136 ครั้ง
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560...

โพสต์ 15/06/2017 | อ่าน 122 ครั้ง
วันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 นักเรียนและ คณะครู จาก โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีวิเทศศึกษา ได้มาจัดกิจกรรม ร่วมกับ นักเรียน โรงเรียนศรี

โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีวิเทศศึกษา ได้มาจัดกิจกรรม ร่วมกับ นักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 นักเรียนและ คณะครู จาก โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีวิเทศศึกษา ได้มาจัดกิจกรรม ร่วมกับ นักเรียน...

โพสต์ 14/06/2017 | อ่าน 196 ครั้ง
โครงการตามพระราชดำริ เรื่องการแยกขยะ ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

โครงการตามพระราชดำริ เรื่องการแยกขยะ ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้จัดอบรมให้ความรู้โครงการตามพระราชดำริ เรื่องการแยกขยะ...

โพสต์ 09/06/2017 | อ่าน 244 ครั้ง
สโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี

สโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี ร่วมกับ โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ และ มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้จัดฟุตบอล เพื่อการกุศล และได้เชิญ น้องๆนักเรียน จาก โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เข้า ชมการแข่งขัน

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ทาง สโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี ร่วมกับ โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ และ มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้จัดฟุตบอล...

โพสต์ 31/05/2017 | อ่าน 179 ครั้ง
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก...

โพสต์ 31/05/2017 | อ่าน 120 ครั้ง
คณะ สจว.สพฐ. รุ่นที่ 4 ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และ เลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน

คณะ สจว.สพฐ. รุ่นที่ 4 ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และ เลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 คณะ สจว.สพฐ. รุ่นที่ 4 ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และ เลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน ...

โพสต์ 25/05/2017 | อ่าน 120 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ขอยินดีต้อนรับ คุณครู อรอุมา บุษราคัม

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ขอยินดีต้อนรับ คุณครู อรอุมา บุษราคัม

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ขอยินดีต้อนรับ คุณครู อรอุมา บุษราคัม

โพสต์ 17/05/2017 | อ่าน 122 ครั้ง
คณะครูบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้จัดพิธีรดร้ำดำหัว คุณจิรวุฒิ คุวานันท์ (คุณใหญ่)

คณะครูบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้จัดพิธีรดร้ำดำหัว คุณจิรวุฒิ คุวานันท์ (คุณใหญ่)

ในวันที่ 17 เมษายน 2560 คณะครูบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้จัดพิธีรดร้ำดำหัว คุณจิรวุฒิ คุวานันท์ (คุณใหญ่) และ...

โพสต์ 17/04/2017 | อ่าน 146 ครั้ง
พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อ ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อ ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ในวันที่ 10 เมษายน 2560 คณะครูบุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่...

โพสต์ 10/04/2017 | อ่าน 116 ครั้ง
ศึกษาดูงานที่อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี

ศึกษาดูงานที่อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี

ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้ไปศึกษาดูงานที่อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี >>...

โพสต์ 29/03/2017 | อ่าน 145 ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นางญาณกร จันทหาร ได้ให้เข้าเยี่ยมชมและแนะแนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นางญาณกร จันทหาร ได้เข้าเยี่ยมชมและแนะแนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นางญาณกร จันทหาร ได้เข้าเยี่ยมชมและแนะแนวทางการจัดการศึกษา...

โพสต์ 27/03/2017 | อ่าน 223 ครั้ง
อบรมเชิงประฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสอนแบบ Brain Based Learning (BBL) การผลิตสื่อการสอนและการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน

อบรมเชิงประฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสอนแบบ Brain Based Learning (BBL) การผลิตสื่อการสอนและการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน

ในวันที่ 15 -17 มีนาคม 2560 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้จัดอบรมเชิงประฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสอนแบบ Brain Based Learning (...

โพสต์ 17/03/2017 | อ่าน 116 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำผลการประเมิน ผลการวิจัย และสารสนเทศ ให้กับครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำผลการประเมิน ผลการวิจัย และสารสนเทศ ให้กับครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ในวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2560 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำผลการประเมิน ผลการวิจัย และสารสนเทศ...

โพสต์ 11/03/2017 | อ่าน 109 ครั้ง
 ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น ป.6 ม.3 ม.6

ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น ป.6 ม.3 ม.6

ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดงาน ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น ป.6 ม.3 ม.6...

โพสต์ 09/03/2017 | อ่าน 122 ครั้ง
 ธนาคารธนชาต ได้นำโต็ะจีน มาเลี้ยงเด็กนักเรียน และ สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมมอบทุนการศึกษา

ธนาคารธนชาต ได้นำโต็ะจีน มาเลี้ยงเด็กนักเรียน และ สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมมอบทุนการศึกษา

ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ธนาคารธนชาต ได้นำโต็ะจีน มาเลี้ยงเด็กนักเรียน และ สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน...

โพสต์ 06/03/2017 | อ่าน 94 ครั้ง
คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้นำนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษา จากมูลนิธิธารใจไลก้า

คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้นำนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษา จากมูลนิธิธารใจไลก้า

ในวันที่ 5 มีนาคม 2560 คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้นำนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษา จากมูลนิธิธารใจไลก้า จำนวน 20...

โพสต์ 05/03/2017 | อ่าน 112 ครั้ง
คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อทวี นามจันทร์ ณ วัดกลาง

คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อทวี นามจันทร์ ณ วัดกลาง

ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อทวี นามจันทร์ ณ วัดกลาง จังหวัด...

โพสต์ 02/03/2017 | อ่าน 93 ครั้ง
ผู้อำนวยการให้โอวาท คณะนักกีฬา ที่จะไปร่วมแข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18

ผู้อำนวยการให้โอวาท คณะนักกีฬา ที่จะไปร่วมแข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ท่านผู้อำนวยการให้โอวาท คณะนักกีฬา ที่จะไปร่วมแข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ที่ จังหวัด...

โพสต์ 28/02/2017 | อ่าน 83 ครั้ง

Pages