You are here

ประชาสัมพันธ์

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
ศึกษาดูงานที่อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี

ศึกษาดูงานที่อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี

ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้ไปศึกษาดูงานที่อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี >>...

โพสต์ 29/03/2017 | อ่าน 133 ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นางญาณกร จันทหาร ได้ให้เข้าเยี่ยมชมและแนะแนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นางญาณกร จันทหาร ได้เข้าเยี่ยมชมและแนะแนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นางญาณกร จันทหาร ได้เข้าเยี่ยมชมและแนะแนวทางการจัดการศึกษา...

โพสต์ 27/03/2017 | อ่าน 194 ครั้ง
อบรมเชิงประฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสอนแบบ Brain Based Learning (BBL) การผลิตสื่อการสอนและการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน

อบรมเชิงประฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสอนแบบ Brain Based Learning (BBL) การผลิตสื่อการสอนและการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน

ในวันที่ 15 -17 มีนาคม 2560 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้จัดอบรมเชิงประฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสอนแบบ Brain Based Learning (...

โพสต์ 17/03/2017 | อ่าน 105 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำผลการประเมิน ผลการวิจัย และสารสนเทศ ให้กับครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำผลการประเมิน ผลการวิจัย และสารสนเทศ ให้กับครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ในวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2560 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำผลการประเมิน ผลการวิจัย และสารสนเทศ...

โพสต์ 11/03/2017 | อ่าน 98 ครั้ง
 ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น ป.6 ม.3 ม.6

ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น ป.6 ม.3 ม.6

ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดงาน ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น ป.6 ม.3 ม.6...

โพสต์ 09/03/2017 | อ่าน 105 ครั้ง
 ธนาคารธนชาต ได้นำโต็ะจีน มาเลี้ยงเด็กนักเรียน และ สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมมอบทุนการศึกษา

ธนาคารธนชาต ได้นำโต็ะจีน มาเลี้ยงเด็กนักเรียน และ สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมมอบทุนการศึกษา

ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ธนาคารธนชาต ได้นำโต็ะจีน มาเลี้ยงเด็กนักเรียน และ สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน...

โพสต์ 06/03/2017 | อ่าน 85 ครั้ง
คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้นำนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษา จากมูลนิธิธารใจไลก้า

คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้นำนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษา จากมูลนิธิธารใจไลก้า

ในวันที่ 5 มีนาคม 2560 คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้นำนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษา จากมูลนิธิธารใจไลก้า จำนวน 20...

โพสต์ 05/03/2017 | อ่าน 98 ครั้ง
คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อทวี นามจันทร์ ณ วัดกลาง

คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อทวี นามจันทร์ ณ วัดกลาง

ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อทวี นามจันทร์ ณ วัดกลาง จังหวัด...

โพสต์ 02/03/2017 | อ่าน 77 ครั้ง
ผู้อำนวยการให้โอวาท คณะนักกีฬา ที่จะไปร่วมแข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18

ผู้อำนวยการให้โอวาท คณะนักกีฬา ที่จะไปร่วมแข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ท่านผู้อำนวยการให้โอวาท คณะนักกีฬา ที่จะไปร่วมแข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ที่ จังหวัด...

โพสต์ 28/02/2017 | อ่าน 72 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนก็มา เชิญชวนเด็กๆพิการทางร่างกายอายุ7-18 ปีมาสมัครเรียน

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนก็มา เชิญชวนเด็กๆพิการทางร่างกายอายุ7-18 ปีมาสมัครเรียน

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายอุทัย เพชรอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ออกรายการสด เวลา15.30 น. ...

โพสต์ 27/02/2017 | อ่าน 71 ครั้ง
เข้าค่ายพักแรม ( ภาคกลางวัน )

เข้าค่ายพักแรม ( ภาคกลางวัน )

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้จัด กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น...

โพสต์ 23/02/2017 | อ่าน 119 ครั้ง
กีฬาออทิสติกเกมส์ ครังที่ 9

ร่วมกิจกรรมกีฬาออทิสติกเกมส์ ครังที่ 9

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คระครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น ได้เข้าร่วมแข่งขัน กี่ฬาออทิสติกเกมส์...

โพสต์ 22/02/2017 | อ่าน 127 ครั้ง
ทัศนศึกษาที่หนองคาย

พานักเรียนไปทัศนศึกษาที่หนองคาย

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ไ้ด้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ที่ จังหวัดหนองคาย...

โพสต์ 17/02/2017 | อ่าน 157 ครั้ง
รำบวงสรวงศาลหลังเมืองขอนแก่น

ร่วมง่านรำบวงสรวงศาลหลังเมืองขอนแก่น

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้เข้าร่วมงานรำบวงสรวงศาลหลักเมือง ขอนแก่น...

โพสต์ 16/02/2017 | อ่าน 141 ครั้ง
งานบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น

ร่วมงานบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้ไปร่วมงานพิธี บวงสรวง ศาลหลักเมือง ขอนแก่น  ...

โพสต์ 16/02/2017 | อ่าน 121 ครั้ง
วันมาฆบูชา

กิจกรรมวันมาฆบูชา

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้นำนักเรียนไปเวียนเทียน และ...

โพสต์ 10/02/2017 | อ่าน 121 ครั้ง
สวัสดีปีใหม่ ท่านผู้ใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และ นักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ร่วมอวยพรปีใหม่ ท่านผู้ใหญ ในจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสปีใหม่

โพสต์ 31/01/2017 | อ่าน 135 ครั้ง
งานวันครู ครั้งที่ ๖๑

คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๑

ในวันที่ 16 มกราคม 2560 คณครูบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้ ร่วม งานวันครู ครั้งที่ 61 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์...

โพสต์ 16/01/2017 | อ่าน 106 ครั้ง
ร่วมงานวันเด็ก ที่ ค่ายศรีพัชรินทร์

ร่วมงานวันเด็ก ที่ ค่ายศรีพัชรินทร์

ในวันที่ 14 มกราคม 2560 คณะครูโรงเรียนศรีสังวาลยขอนแก่น ได้นำนักเรียน ร่วมเปิดงานวันเด็กร่วมกับ AIS ที่ค่ายศรีพัชรินทร์...

โพสต์ 14/01/2017 | อ่าน 152 ครั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมวันเด็กให้นักเรียน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมวันเด็กให้นักเรียน

ในวันที่ 14 มกราคม 2560 รศ.ดร.วาสนา รวยสูงเนิน รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา...

โพสต์ 14/01/2017 | อ่าน 118 ครั้ง

Pages