You are here

วันพืชมงคล ปลูกต้นรวงผึ้ง

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2562 วันพืชมงคล ดร.สันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น และคณะครู  ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

9
9
9
9
9
9
9
9
9