You are here

คณะอาจารย์และนักศึกษา จากสายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พาเด็กๆ ฝึกธาราบำบัด ที่สระว่ายน้ำโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พาเด็กๆ ฝึกธาราบำบัด

คณะอาจารย์และนักศึกษา จากสายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พาเด็กๆ ฝึกธาราบำบัด ที่สระว่ายน้ำโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พาเด็กๆ ฝึกธาราบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พาเด็กๆ ฝึกธาราบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พาเด็กๆ ฝึกธาราบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พาเด็กๆ ฝึกธาราบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พาเด็กๆ ฝึกธาราบำบัด