You are here

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา ผู้ประสงค์สมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)