You are here

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกการศึกษาพิเศษ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 

วันที่ : 
12/01/2018
ไฟล์แนบ: