You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
รายละเอียด ดังแนบ

วันที่ : 
25/01/2018
ไฟล์แนบ: