You are here

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการตามโครงการคืนครูให้นักเรียน จำนวน 1 อัตรา
 

วันที่ : 
24/05/2018
ไฟล์แนบ: