You are here

ประชาสัมพันธ์

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
1

งานปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2561

งานปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษา นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา...

โพสต์ 12/04/2019 | อ่าน 30 ครั้ง
1

กีฬาสีบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์ 27/01/2019 | อ่าน 58 ครั้ง
1

กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์ 27/01/2019 | อ่าน 85 ครั้ง
1

โครงการค่าย เยาวชน ศิลปะกวีเพลง

โพสต์ 27/01/2019 | อ่าน 34 ครั้ง
2

งานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ผอ.อุทัย เพชรอยู่ และคุณครูสายสมร เพชรอยู่

งานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ผอ.อุทัย เพชรอยู่ และคุณครูสายสมร เพชรอยู่ วันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

โพสต์ 10/10/2018 | อ่าน 185 ครั้ง
1

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค STEM

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค STEM วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ...

โพสต์ 18/08/2018 | อ่าน 117 ครั้ง

Pages