You are here

รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานราชการและตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานราชการและตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกการศึกษาพิเศษ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 ตำแหน่ง