You are here

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เลขที่ 680 หมู่14 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ตั้งแต่วันที่ 12-18 กันยายน 2562 ไม่เว้น วันหยุดราชการ รายละเอียด http://www.srisangwankhonkaen.ac.th/swkk/sites/default/files/files/download/01.pdf