รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางด้านการใช้งานเทคโนโลยี
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่า พงศกร แปยอ
ทีมบอคเซีย คว้าเหรียญทองที่ 3 ให้ทัพพาราลิมปิกไทย
Dengue Mission Buzz
พงศกร แปยอ ประเดิมเหรียญเงินให้ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทย
โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกจัดขึ้นโดย Asian Dengue Vaccination Advocacy และสนับสนุนโดยซาโนฟี่ ปาสเตอร์
สถานศึกษาแบบอย่างกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ "สถานศึกษาพอเพียง 2557"
ความร่วมมือด้านเครือข่าย ระหว่างโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น กับธนาคารออมสิน
Prev Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

1

งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 ดูรูปภาพเพิ่มเติม

โพสต์ 12/03/2018 | อ่าน 41 ครั้ง
1

กิจกรรมรอบกองไฟ ปีการศึกษา 2560

โพสต์ 23/02/2018 | อ่าน 35 ครั้ง
33

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 ปีการศึกษา 2560 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ) ณโรงเรียนปทุมวิไล

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 ปีการศึกษา 2560  การศึกษาพิเศษ (...

โพสต์ 17/02/2018 | อ่าน 57 ครั้ง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัด กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และ กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่...

โพสต์ 10/08/2017 | อ่าน 259 ครั้ง
ธนาคารออมสิน มอบของขวัญวันเด็ก

ธนาคารออมสิน มอบของขวัญวันเด็ก

ในวันที่ 14 มกราคม 2560 ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ มามอบกระปุกออมสิน ขนม ปฏิทิน...

โพสต์ 14/01/2017 | อ่าน 182 ครั้ง
คุณมุ้งมิง ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันและขนม เด็กๆ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

คุณมุ้งมิง ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันและขนม เด็กๆ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้มีผู้ใหญ่ใจดีคุณมุ้งมิง ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันและขนม เด็กๆ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดทางคณะผู้บริหาร...

โพสต์ 02/06/2016 | อ่าน 240 ครั้ง
คุณมุ้งมิง ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันและขนม เด็กๆ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

คุณมุ้งมิง ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันและขนม เด็กๆ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้มีผู้ใหญ่ใจดีคุณมุ้งมิง ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันและขนม เด็กๆ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดทางคณะผู้บริหาร...

โพสต์ 02/06/2016 | อ่าน 229 ครั้ง
คุณไพโรจน์ จรูญสูงเนิน คุณเกียติศักดิ์ โรจนะสิริ และคณะ ได้นำอาหาร ขนม และไอศกรีมมาให้เด็ก ๆ

คุณไพโรจน์ จรูญสูงเนิน คุณเกียติศักดิ์ โรจนะสิริ และคณะ ได้นำอาหาร ขนม และไอศกรีมมาให้เด็ก ๆ

.ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีผู้ใหญ่ใจดี คุณไพโรจน์ จรูญสูงเนิน คุณเกียติศักดิ์ โรจนะสิริ และคณะ ได้นำอาหาร ขนม...

โพสต์ 18/05/2016 | อ่าน 295 ครั้ง
จ.ส.ต.หญิงอัญญาภรณ์ พละเดช และคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง ได้นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงเด็กๆนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก

จ.ส.ต.หญิงอัญญาภรณ์ พละเดช และคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง ได้นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงเด็กๆนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จ.ส.ต.หญิงอัญญาภรณ์ พละเดช และคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง...

โพสต์ 24/02/2016 | อ่าน 330 ครั้ง
พี่ๆจากแอร์เอเชียร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่น้องๆโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

พี่ๆจากแอร์เอเชียร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่น้องๆโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ พี่ๆจากแอร์เอเชียร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่น้องๆโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

โพสต์ 10/01/2016 | อ่าน 269 ครั้ง
อาจารย์และนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามาศึกษาดูงาน

อาจารย์และนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามาศึกษาดูงาน

นที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์และนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

โพสต์ 26/02/2016 | อ่าน 309 ครั้ง
โรงเรียนโสตสุรินทร์มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ในกิจกรรมเกษตร

โรงเรียนโสตสุรินทร์มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ในกิจกรรมเกษตร

ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงเรียนโสตสุรินทร์มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน...

โพสต์ 05/02/2016 | อ่าน 262 ครั้ง
คณะคณาจารย์ นักศึกษา จากคณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน

คณะคณาจารย์ นักศึกษา จากคณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ต้อนรับคณะคณาจารย์ นักศึกษา จากคณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด...

โพสต์ 22/10/2015 | อ่าน 158 ครั้ง
รับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว

รับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงาน...

โพสต์ 20/07/2015 | อ่าน 135 ครั้ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 12 นำคณะเข้าเยี่ยมชม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 12 นำคณะเข้าเยี่ยมชม

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ต้อนรับคณะจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี...

โพสต์ 04/08/2015 | อ่าน 233 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

กิจกรรมแซนไฮโดรโพรนิค

กิจกรรมแซนไฮโดรโพรนิค

โพสต์ | อ่าน 133 ครั้ง
กิจกรรมเพ้นแก้วและเสื้อ

กิจกรรมเพ้นแก้วและเสื้อ

โพสต์ | อ่าน 133 ครั้ง
กิจกรรมการเลี้ยงหนอนนก

กิจกรรมการเลี้ยงหนอนนก

โพสต์ | อ่าน 378 ครั้ง
กิจกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

กิจกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

โพสต์ | อ่าน 178 ครั้ง
กิจกรรมน้ำหมักชีวภาพ (EM)

กิจกรรมน้ำหมักชีวภาพ (EM)

โพสต์ | อ่าน 479 ครั้ง
กิจกรรมการทอพรมเช็ดเท้า

กิจกรรมการทอพรมเช็ดเท้า

โพสต์ | อ่าน 614 ครั้ง
กิจกรรมการบูรแฟนซี

กิจกรรมการบูรแฟนซี

โพสต์ | อ่าน 204 ครั้ง
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน

กิจกรรมธนาคารโรงเรียน

โพสต์ | อ่าน 279 ครั้ง

คลังข้อมูล

Pages

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

  • น่างสาวสุธาชินี  สารปรัง  ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : เรื่อง รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  ระบบต่างๆ  ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการจัดกิจกรรมเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  ( STAD )สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คลิกดูรายละเอียด
  • นางจิตรลดา ประเสริฐนู ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ:เรื่องรายงานผลการใช้กล่องงานพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คลิกดูรายละเอียด
  • รายงานผลการพัฒนาการอ่านคำที่สะกดไม่ตรงมาตรา ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1 สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 คลิกดูรายละเอียด
  • นางจิตรลดา ประเสริฐนู ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ: เรื่องรายงานการศึกษาผลของการใช้กล่องงานที่มีต่อการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือของนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คลิกดูรายละเอียด
  • นางวิไลวรรณ มิ่งสกุล ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเผยแพรผลงานทางวิชาการ: รายงาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า โดยใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสม ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ชั คลิกดูรายละเอียด
  • นายวัชรพล มนตรีภักดี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง “รายงานผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนที่บกพร่องทาง คลิกดูรายละเอียด