You are here

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้าง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้าง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้าง ผู้สนใจสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่าง วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งด้านล่างนี้ http://www.srisangwankhonkaen.ac.th/swkk/sites/default/files/files/download/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87.pdf