You are here

นักเรียนไปเข้าร่วมขับร้องสรภัญญะทำนองอีสานเนื่องในงานประเพณีทอดเทียนพรรษา ต.ศิลา ณ วัดสวรรค์วนาราม

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านดนตรี

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘นักเรียนไปเข้าร่วมขับร้องสรภัญญะทำนองอีสานเนื่องในงานประเพณีทอดเทียนพรรษาตำบลศิลา ณ วัดสวรรค์วนาราม บ้านหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองศิลา เทศบาลเมืองศิลาอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นักเรียนไปเข้าร่วมขับร้องสรภัญญะทำนองอีสานเนื่องในงานประเพณีทอดเทียนพรรษาตำบลศิลา ณ วัดสวรรค์วนาราม บ้านหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเม
นักเรียนไปเข้าร่วมขับร้องสรภัญญะทำนองอีสานเนื่องในงานประเพณีทอดเทียนพรรษาตำบลศิลา ณ วัดสวรรค์วนาราม บ้านหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเม
นักเรียนไปเข้าร่วมขับร้องสรภัญญะทำนองอีสานเนื่องในงานประเพณีทอดเทียนพรรษาตำบลศิลา ณ วัดสวรรค์วนาราม บ้านหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเม
นักเรียนไปเข้าร่วมขับร้องสรภัญญะทำนองอีสานเนื่องในงานประเพณีทอดเทียนพรรษาตำบลศิลา ณ วัดสวรรค์วนาราม บ้านหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเม
นักเรียนไปเข้าร่วมขับร้องสรภัญญะทำนองอีสานเนื่องในงานประเพณีทอดเทียนพรรษาตำบลศิลา ณ วัดสวรรค์วนาราม บ้านหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเม
นักเรียนไปเข้าร่วมขับร้องสรภัญญะทำนองอีสานเนื่องในงานประเพณีทอดเทียนพรรษาตำบลศิลา ณ วัดสวรรค์วนาราม บ้านหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเม
นักเรียนไปเข้าร่วมขับร้องสรภัญญะทำนองอีสานเนื่องในงานประเพณีทอดเทียนพรรษาตำบลศิลา ณ วัดสวรรค์วนาราม บ้านหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเม