You are here

ประกาศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

ประกาศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ประกาศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 11 กันยายน 2563 - 30 กันยายน 2563 ผู้สนใจสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2563 ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ไม่เสียค่าใช้จ่าย http://www.srisangwankhonkaen.ac.th/swkk/sites/default/files/files/download/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf