You are here

ธีรเดชมอบเงินทุนเพื่อสนับสนุนกีฬา

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านกีฬา

ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ นายธีรเดช กลางมณี นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้มอบเงินทุนเพื่อสนับสนุนกีฬาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท หลังจากที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนคนพิการชิงแชมป์โลก ครั้งที่ ๑๑ (IWAS JUNIOR WORLD GAMES 2015)เมื่อระหว่างวันที่ ๒–๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองสเต็คคาแนล ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยกรมพลศึกษาส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด ๒ รายการคือกรีฑาและว่ายน้ำ มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๑๗ คนจากการแข่งขันรายการดังกล่าว ได้สร้างชื่อเสียงและสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย ดังนั้น เพื่อร่วมแสดงความยินดีและฉลองความสำเร็จ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาคนพิการและครูผู้ฝึกสอน

ธีรเดชมอบเงินทุนเพื่อสนับสนุนกีฬา
ธีรเดชมอบเงินทุนเพื่อสนับสนุนกีฬา
ธีรเดชมอบเงินทุนเพื่อสนับสนุนกีฬา
ธีรเดชมอบเงินทุนเพื่อสนับสนุนกีฬา
ธีรเดชมอบเงินทุนเพื่อสนับสนุนกีฬา
ธีรเดชมอบเงินทุนเพื่อสนับสนุนกีฬา