You are here

ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาในการแข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ "โคราชเกมส์"

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านกีฬา

ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ที่ได้ร่วมในการแข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ "โคราชเกมส์" ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายจรุงเวทย์ ชูสกุล ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนในการแสดงความยินดี และกล่าวชื่นชมในฐานะตัวแทนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น