You are here

แสดงในงานครบรอบ5ปี ถนนคนเดินขอนแก่น

ประเภทกิจกรรม: 
ด้านดนตรี

ในวันที่ 31 มกราคม 2557 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้รับเกียรติให้ไปแสดงวงดนตรีโปงลาง เนื่องในงานครบ 5 ปี ถนนคนเดินขอนแก่น 

แสดงในงานครบรอบ5ปี ถนนคนเดินขอนแก่น
แสดงในงานครบรอบ5ปี ถนนคนเดินขอนแก่น
แสดงในงานครบรอบ5ปี ถนนคนเดินขอนแก่น
แสดงในงานครบรอบ5ปี ถนนคนเดินขอนแก่น
แสดงในงานครบรอบ5ปี ถนนคนเดินขอนแก่น
แสดงในงานครบรอบ5ปี ถนนคนเดินขอนแก่น
แสดงในงานครบรอบ5ปี ถนนคนเดินขอนแก่น
แสดงในงานครบรอบ5ปี ถนนคนเดินขอนแก่น
แสดงในงานครบรอบ5ปี ถนนคนเดินขอนแก่น