ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง
รับสมัครงาน
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่า พงศกร แปยอ
ทีมบอคเซีย คว้าเหรียญทองที่ 3 ให้ทัพพาราลิมปิกไทย
Dengue Mission Buzz
พงศกร แปยอ ประเดิมเหรียญเงินให้ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทย
โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกจัดขึ้นโดย Asian Dengue Vaccination Advocacy และสนับสนุนโดยซาโนฟี่ ปาสเตอร์
สถานศึกษาแบบอย่างกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ "สถานศึกษาพอเพียง 2557"
ความร่วมมือด้านเครือข่าย ระหว่างโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น กับธนาคารออมสิน
Prev Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารออมสิน มอบของขวัญวันเด็ก

ธนาคารออมสิน มอบของขวัญวันเด็ก

ในวันที่ 14 มกราคม 2560 ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ มามอบกระปุกออมสิน ขนม ปฏิทิน...

โพสต์ 14/01/2017 | อ่าน 265 ครั้ง
คุณมุ้งมิง ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันและขนม เด็กๆ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

คุณมุ้งมิง ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันและขนม เด็กๆ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้มีผู้ใหญ่ใจดีคุณมุ้งมิง ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันและขนม เด็กๆ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดทางคณะผู้บริหาร...

โพสต์ 02/06/2016 | อ่าน 307 ครั้ง
คุณมุ้งมิง ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันและขนม เด็กๆ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

คุณมุ้งมิง ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันและขนม เด็กๆ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้มีผู้ใหญ่ใจดีคุณมุ้งมิง ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันและขนม เด็กๆ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดทางคณะผู้บริหาร...

โพสต์ 02/06/2016 | อ่าน 317 ครั้ง
คุณไพโรจน์ จรูญสูงเนิน คุณเกียติศักดิ์ โรจนะสิริ และคณะ ได้นำอาหาร ขนม และไอศกรีมมาให้เด็ก ๆ

คุณไพโรจน์ จรูญสูงเนิน คุณเกียติศักดิ์ โรจนะสิริ และคณะ ได้นำอาหาร ขนม และไอศกรีมมาให้เด็ก ๆ

.ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีผู้ใหญ่ใจดี คุณไพโรจน์ จรูญสูงเนิน คุณเกียติศักดิ์ โรจนะสิริ และคณะ ได้นำอาหาร ขนม...

โพสต์ 18/05/2016 | อ่าน 372 ครั้ง
จ.ส.ต.หญิงอัญญาภรณ์ พละเดช และคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง ได้นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงเด็กๆนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก

จ.ส.ต.หญิงอัญญาภรณ์ พละเดช และคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง ได้นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงเด็กๆนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จ.ส.ต.หญิงอัญญาภรณ์ พละเดช และคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง...

โพสต์ 24/02/2016 | อ่าน 441 ครั้ง
พี่ๆจากแอร์เอเชียร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่น้องๆโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

พี่ๆจากแอร์เอเชียร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่น้องๆโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ พี่ๆจากแอร์เอเชียร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่น้องๆโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

โพสต์ 10/01/2016 | อ่าน 357 ครั้ง
อาจารย์และนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามาศึกษาดูงาน

อาจารย์และนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามาศึกษาดูงาน

นที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์และนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

โพสต์ 26/02/2016 | อ่าน 433 ครั้ง
โรงเรียนโสตสุรินทร์มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ในกิจกรรมเกษตร

โรงเรียนโสตสุรินทร์มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ในกิจกรรมเกษตร

ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงเรียนโสตสุรินทร์มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน...

โพสต์ 05/02/2016 | อ่าน 352 ครั้ง
คณะคณาจารย์ นักศึกษา จากคณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน

คณะคณาจารย์ นักศึกษา จากคณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ต้อนรับคณะคณาจารย์ นักศึกษา จากคณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด...

โพสต์ 22/10/2015 | อ่าน 200 ครั้ง
รับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว

รับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงาน...

โพสต์ 20/07/2015 | อ่าน 172 ครั้ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 12 นำคณะเข้าเยี่ยมชม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 12 นำคณะเข้าเยี่ยมชม

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ต้อนรับคณะจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี...

โพสต์ 04/08/2015 | อ่าน 293 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

กิจกรรมแซนไฮโดรโพรนิค

กิจกรรมแซนไฮโดรโพรนิค

โพสต์ | อ่าน 168 ครั้ง
กิจกรรมเพ้นแก้วและเสื้อ

กิจกรรมเพ้นแก้วและเสื้อ

โพสต์ | อ่าน 177 ครั้ง
กิจกรรมการเลี้ยงหนอนนก

กิจกรรมการเลี้ยงหนอนนก

โพสต์ | อ่าน 474 ครั้ง
กิจกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

กิจกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

โพสต์ | อ่าน 289 ครั้ง
กิจกรรมน้ำหมักชีวภาพ (EM)

กิจกรรมน้ำหมักชีวภาพ (EM)

โพสต์ | อ่าน 1,025 ครั้ง
กิจกรรมการทอพรมเช็ดเท้า

กิจกรรมการทอพรมเช็ดเท้า

โพสต์ | อ่าน 851 ครั้ง
กิจกรรมการบูรแฟนซี

กิจกรรมการบูรแฟนซี

โพสต์ | อ่าน 292 ครั้ง
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน

กิจกรรมธนาคารโรงเรียน

โพสต์ | อ่าน 710 ครั้ง

คลังข้อมูล

Pages

Pages

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

  • นางอรอนงค์  คัดทะจันทร์รายงานผลการใช้หนังสือนิทานคำกลอนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนที่มี  ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คลิกดูรายละเอียด
  • นางสาวสุธาชินี  สารปรัง ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ:เรื่อง รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค    STAD  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ปีที่ทำการศึกษา  พ.ศ. 2560 คลิกดูรายละเอียด
  • นางสาวเข็มจิรา   ภูพานา  ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ:เรื่อง รายงานการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันสำคัญของไทย     วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ปีการศึกษา  2560       คลิกดูรายละเอียด
  • น่างสาวสุธาชินี  สารปรัง  ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : เรื่อง รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  ระบบต่างๆ  ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการจัดกิจกรรมเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  ( STAD )สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คลิกดูรายละเอียด
  • นางจิตรลดา ประเสริฐนู ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ:เรื่องรายงานผลการใช้กล่องงานพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คลิกดูรายละเอียด
  • รายงานผลการพัฒนาการอ่านคำที่สะกดไม่ตรงมาตรา ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1 สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 คลิกดูรายละเอียด