You are here

ประชาสัมพันธ์

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการ

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล “ขอนแก่น รักบ้านเกิด” ระหว่างทีมขอนแก่น เอฟซี กับทีมขอนแก่น รักบ้านเกิด ณ สนามกีฬากลาง

ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล “ขอนแก่น รักบ้านเกิด” ระหว่างทีมขอนแก่น...

โพสต์ | อ่าน 228 ครั้ง
กิจกกรมกีฬาครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

กิจกกรมกีฬาครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดกิจกกรมกีฬาครูและบุคลากรโรงเรียนศรี สังวาลย์ขอนแก่นประจำปีการศึกษา...

โพสต์ | อ่าน 241 ครั้ง
กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี ๒๕๕๘

กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา...

โพสต์ | อ่าน 150 ครั้ง
กิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปี ๒๕๕๘

กิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปี ๒๕๕๘

ในวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปี ๒๕๕๘...

โพสต์ | อ่าน 216 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมในงานวันคนพิการจังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมในงานวันคนพิการจังหวัดขอนแก่น

ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมในงานวันคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น...

โพสต์ | อ่าน 254 ครั้ง
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภาได้มาบริการตัดผมชาย-หญิง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภาได้มาบริการตัดผมชาย-หญิง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภาได้มาบริการตัดผมชาย-หญิง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

โพสต์ | อ่าน 478 ครั้ง
ตัวแทนของโรงเรียนร วม ๕๐ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ

ตัวแทนของโรงเรียน รวม ๕๐ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ

ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายจรุงเวทย์ ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์และคณะครู อาจารย์และนักเรียน...

โพสต์ | อ่าน 175 ครั้ง
 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนเข้ารับทุนจาก มูลนิธิคุวานันท์

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนเข้ารับทุนจาก มูลนิธิคุวานันท์

ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนเข้ารับทุนจาก มูลนิธิคุวานันท์ โดยจัดขึ้น ณ บริษัท โควยู่ฮะมอเตอร์...

โพสต์ | อ่าน 319 ครั้ง
คณะครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ฉึกปลาม้าง" ณ ตลาดต้นตาล

คณะครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ฉึกปลาม้าง" ณ ตลาดต้นตาล

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 คณะครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ฉึกปลาม้าง" ณ ตลาดต้นตาล...

โพสต์ | อ่าน 249 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนร่วมแสดงผลงานเนื่องในงาน "พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณ

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนร่วมแสดงผลงานเนื่องในงาน "พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2558"

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนร่วมแสดงผลงานเนื่องในงาน "...

โพสต์ | อ่าน 308 ครั้ง
กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันลอยกระทง

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จัดกิจกรรมลอยกระทง โดยมีนายวัชรพล มนตรีภักดี เป็นประธานในพิธี...

โพสต์ | อ่าน 305 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมใหญ่ "Bike for DAD ปั่นเพื่อพ่อ"

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมใหญ่ "Bike for DAD ปั่นเพื่อพ่อ"

ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมใหญ่ "Bike for DAD ปั่นเพื่อพ่อ"โดยมีนักปั่นกว่า ๙๐๐...

โพสต์ | อ่าน 160 ครั้ง
นักเรียนจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ

นักเรียนจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นักเรียนจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ ในโรงเรียน...

โพสต์ | อ่าน 319 ครั้ง
โครงการ AIS สร้างอาชีพ Call Center แด่ผู้พิการทางร่างกาย

โครงการ AIS สร้างอาชีพ Call Center แด่ผู้พิการทางร่างกาย

     ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นร่วมกับ AIS ผู้นำเครือข่ายการโทรคมนาคม จัดโครงการ...

โพสต์ | อ่าน 353 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่นเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับทันตกรรม การดูแลรักษาฟัน การแปรงฝันที่ถูกวิธี พร้อมทั้

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่นเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับทันตกรรม การดูแลรักษาฟัน การแปรงฝันที่ถูกวิธี พร้อมทั้งให้การรักษาฟันให้กับนักเรียน

ในวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่นเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับทันตกรรม การดูแลรักษาฟัน...

โพสต์ | อ่าน 285 ครั้ง
ดร.มีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมการทำงาน

ดร.มีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมการทำงาน

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้ต้อนรับ ดร.มีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ...

โพสต์ | อ่าน 389 ครั้ง
ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมนักเรียนและมอบเงินสนับสนุน

ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมนักเรียนและมอบเงินสนับสนุนทุนสมทบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ท่านสายัญห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จังหวัดขอนแก่น...

โพสต์ | อ่าน 147 ครั้ง
พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำโดยคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีนาจรุงเวทย์ ชูสกุล ผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากร...

โพสต์ | อ่าน 114 ครั้ง
ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน

ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน

โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน เป็นการจำลองสาขาของธนาคารไว้ในสถาบันการศึกษา และเปิดโอกาสให้นักเรียน...

โพสต์ | อ่าน 624 ครั้ง

Pages