You are here

ประชาสัมพันธ์

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ต้อนรับคณะกรรมการ การนิเทศติดตามการบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ต้อนรับคณะกรรมการ การนิเทศติดตามการบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (ขอนแก่น)...

โพสต์ | อ่าน 143 ครั้ง
ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นที่เป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นที่เป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดขอนแก่น

มาร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นที่เป็นตัวแทนนัก กีฬาจังหวัดขอนแก่น...

โพสต์ | อ่าน 246 ครั้ง
คณะสรภัญญะโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้เข้าร่วมประกวดการขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน ในงานบุปผชาติ พุทธบูชา ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัด

คณะสรภัญญะโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้เข้าร่วมประกวดการขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน ในงานบุปผชาติ พุทธบูชา ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแกน

ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะสรภัญญะโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้เข้าร่วมประกวดการขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน ในงานบุปผชาติ...

โพสต์ | อ่าน 412 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้ร่วมร้องเพลงประสานเสียง ในงาน Welcome to the ASEAN Community ณ ตลาดต้นตาล จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้ร่วมร้องเพลงประสานเสียง ในงาน Welcome to the ASEAN Community ณ ตลาดต้นตาล จังหวัดขอนแก่น

ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้ร่วมร้องเพลงประสานเสียง ในงาน Welcome to the ASEAN Community ณ ตลาดต้นตาล...

โพสต์ | อ่าน 237 ครั้ง
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ท่านรองฯวัชรพล มนตรีภักดีพร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้เข้าร่วมอวยพรปีใหม่...

โพสต์ | อ่าน 307 ครั้ง
เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ท่านรองฯวัชรพล มนตรีภักดีพร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้เข้าร่วมอวยพรปีใหม่...

โพสต์ | อ่าน 401 ครั้ง
 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้เข้าร่วมแสดง่กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้เข้าร่วมแสดง่กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด

ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้เข้าร่วมแสดง่กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์...

โพสต์ | อ่าน 185 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ผู้บริหารคณะครู เข้าร่วมอวยพรปีใหม่นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ผู้บริหารคณะครู และนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเข้าร่วมอวยพรปีใหม่นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ใน วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ผู้บริหารคณะครู เข้าร่วมอวยพรปีใหม่นายกำธร ถาวรสถิตย์ ...

โพสต์ | อ่าน 274 ครั้ง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-ยุวกาชาด) การกางเต้นท์ ในการอยู่ค่ายพักแรม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-ยุวกาชาด) การกางเต้นท์ ในการอยู่ค่ายพักแรม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-ยุวกาชาด) การกางเต้นท์ ในการอยู่ค่ายพักแรม เต้นท์มีความสำคัญมาก เพราะหมายถึงบ้านพักชั่วคราว-...

โพสต์ | อ่าน 611 ครั้ง
NationTV ได้มาสัมภาษณ์นักเรียน ในหัวข้อ " นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝากความคาดหวังถึงนายกในวันเด็กแห่งชาติ "

NationTV ได้มาสัมภาษณ์นักเรียน ในหัวข้อ " นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝากความคาดหวังถึงนายกในวันเด็กแห่งชาติ "

ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ NationTV ได้มาสัมภาษณ์นักเรียน ในหัวข้อ " นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น...

โพสต์ | อ่าน 308 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ณ เทศบาลตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ณ เทศบาลตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ณ เทศบาลตำบลศิลา อำเภอเมือง...

โพสต์ | อ่าน 332 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดกิจกรรมกิจกรรม CountDown ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้แก่นักเรียน

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดกิจกรรมกิจกรรม CountDown ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้แก่นักเรียน

ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดกิจกรรมกิจกรรม CountDown ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่...

โพสต์ | อ่าน 189 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น พร้อมทั้งบุคลากรโรงเรียนร่วมในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘

ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น พร้อมทั้งบุคลากรโรงเรียนร่วมในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี...

โพสต์ | อ่าน 187 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการ

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล “ขอนแก่น รักบ้านเกิด” ระหว่างทีมขอนแก่น เอฟซี กับทีมขอนแก่น รักบ้านเกิด ณ สนามกีฬากลาง

ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล “ขอนแก่น รักบ้านเกิด” ระหว่างทีมขอนแก่น...

โพสต์ | อ่าน 259 ครั้ง
กิจกกรมกีฬาครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

กิจกกรมกีฬาครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดกิจกกรมกีฬาครูและบุคลากรโรงเรียนศรี สังวาลย์ขอนแก่นประจำปีการศึกษา...

โพสต์ | อ่าน 278 ครั้ง
กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี ๒๕๕๘

กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา...

โพสต์ | อ่าน 170 ครั้ง
กิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปี ๒๕๕๘

กิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปี ๒๕๕๘

ในวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปี ๒๕๕๘...

โพสต์ | อ่าน 248 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมในงานวันคนพิการจังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมในงานวันคนพิการจังหวัดขอนแก่น

ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมในงานวันคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น...

โพสต์ | อ่าน 293 ครั้ง
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภาได้มาบริการตัดผมชาย-หญิง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภาได้มาบริการตัดผมชาย-หญิง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภาได้มาบริการตัดผมชาย-หญิง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

โพสต์ | อ่าน 526 ครั้ง

Pages