You are here

ประชาสัมพันธ์

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้เข้าร่วมแสดง่กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้เข้าร่วมแสดง่กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด

ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้เข้าร่วมแสดง่กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์...

โพสต์ | อ่าน 177 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ผู้บริหารคณะครู เข้าร่วมอวยพรปีใหม่นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ผู้บริหารคณะครู และนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเข้าร่วมอวยพรปีใหม่นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ใน วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ผู้บริหารคณะครู เข้าร่วมอวยพรปีใหม่นายกำธร ถาวรสถิตย์ ...

โพสต์ | อ่าน 261 ครั้ง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-ยุวกาชาด) การกางเต้นท์ ในการอยู่ค่ายพักแรม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-ยุวกาชาด) การกางเต้นท์ ในการอยู่ค่ายพักแรม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-ยุวกาชาด) การกางเต้นท์ ในการอยู่ค่ายพักแรม เต้นท์มีความสำคัญมาก เพราะหมายถึงบ้านพักชั่วคราว-...

โพสต์ | อ่าน 591 ครั้ง
NationTV ได้มาสัมภาษณ์นักเรียน ในหัวข้อ " นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝากความคาดหวังถึงนายกในวันเด็กแห่งชาติ "

NationTV ได้มาสัมภาษณ์นักเรียน ในหัวข้อ " นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝากความคาดหวังถึงนายกในวันเด็กแห่งชาติ "

ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ NationTV ได้มาสัมภาษณ์นักเรียน ในหัวข้อ " นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น...

โพสต์ | อ่าน 298 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ณ เทศบาลตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ณ เทศบาลตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ณ เทศบาลตำบลศิลา อำเภอเมือง...

โพสต์ | อ่าน 316 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดกิจกรรมกิจกรรม CountDown ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้แก่นักเรียน

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดกิจกรรมกิจกรรม CountDown ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้แก่นักเรียน

ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดกิจกรรมกิจกรรม CountDown ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่...

โพสต์ | อ่าน 181 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น พร้อมทั้งบุคลากรโรงเรียนร่วมในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘

ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น พร้อมทั้งบุคลากรโรงเรียนร่วมในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี...

โพสต์ | อ่าน 178 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการ

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล “ขอนแก่น รักบ้านเกิด” ระหว่างทีมขอนแก่น เอฟซี กับทีมขอนแก่น รักบ้านเกิด ณ สนามกีฬากลาง

ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล “ขอนแก่น รักบ้านเกิด” ระหว่างทีมขอนแก่น...

โพสต์ | อ่าน 250 ครั้ง
กิจกกรมกีฬาครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

กิจกกรมกีฬาครูและบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดกิจกกรมกีฬาครูและบุคลากรโรงเรียนศรี สังวาลย์ขอนแก่นประจำปีการศึกษา...

โพสต์ | อ่าน 267 ครั้ง
กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี ๒๕๕๘

กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา...

โพสต์ | อ่าน 163 ครั้ง
กิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปี ๒๕๕๘

กิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปี ๒๕๕๘

ในวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปี ๒๕๕๘...

โพสต์ | อ่าน 237 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมในงานวันคนพิการจังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมในงานวันคนพิการจังหวัดขอนแก่น

ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นนำนักเรียนเข้าร่วมในงานวันคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น...

โพสต์ | อ่าน 279 ครั้ง
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภาได้มาบริการตัดผมชาย-หญิง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภาได้มาบริการตัดผมชาย-หญิง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภาได้มาบริการตัดผมชาย-หญิง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

โพสต์ | อ่าน 508 ครั้ง
ตัวแทนของโรงเรียนร วม ๕๐ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ

ตัวแทนของโรงเรียน รวม ๕๐ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ

ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายจรุงเวทย์ ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์และคณะครู อาจารย์และนักเรียน...

โพสต์ | อ่าน 190 ครั้ง
 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนเข้ารับทุนจาก มูลนิธิคุวานันท์

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนเข้ารับทุนจาก มูลนิธิคุวานันท์

ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนเข้ารับทุนจาก มูลนิธิคุวานันท์ โดยจัดขึ้น ณ บริษัท โควยู่ฮะมอเตอร์...

โพสต์ | อ่าน 347 ครั้ง
คณะครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ฉึกปลาม้าง" ณ ตลาดต้นตาล

คณะครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ฉึกปลาม้าง" ณ ตลาดต้นตาล

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 คณะครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ฉึกปลาม้าง" ณ ตลาดต้นตาล...

โพสต์ | อ่าน 265 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนร่วมแสดงผลงานเนื่องในงาน "พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณ

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนร่วมแสดงผลงานเนื่องในงาน "พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2558"

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนร่วมแสดงผลงานเนื่องในงาน "...

โพสต์ | อ่าน 330 ครั้ง
กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันลอยกระทง

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จัดกิจกรรมลอยกระทง โดยมีนายวัชรพล มนตรีภักดี เป็นประธานในพิธี...

โพสต์ | อ่าน 325 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมใหญ่ "Bike for DAD ปั่นเพื่อพ่อ"

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมใหญ่ "Bike for DAD ปั่นเพื่อพ่อ"

ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมใหญ่ "Bike for DAD ปั่นเพื่อพ่อ"โดยมีนักปั่นกว่า ๙๐๐...

โพสต์ | อ่าน 179 ครั้ง
นักเรียนจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ

นักเรียนจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นักเรียนจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ ในโรงเรียน...

โพสต์ | อ่าน 344 ครั้ง

Pages