You are here

ประชาสัมพันธ์

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
 ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น ป.6 ม.3 ม.6

ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น ป.6 ม.3 ม.6

ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดงาน ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น ป.6 ม.3 ม.6...

โพสต์ 09/03/2017 | อ่าน 242 ครั้ง
 ธนาคารธนชาต ได้นำโต็ะจีน มาเลี้ยงเด็กนักเรียน และ สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมมอบทุนการศึกษา

ธนาคารธนชาต ได้นำโต็ะจีน มาเลี้ยงเด็กนักเรียน และ สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมมอบทุนการศึกษา

ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ธนาคารธนชาต ได้นำโต็ะจีน มาเลี้ยงเด็กนักเรียน และ สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน...

โพสต์ 06/03/2017 | อ่าน 162 ครั้ง
คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้นำนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษา จากมูลนิธิธารใจไลก้า

คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้นำนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษา จากมูลนิธิธารใจไลก้า

ในวันที่ 5 มีนาคม 2560 คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้นำนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษา จากมูลนิธิธารใจไลก้า จำนวน 20...

โพสต์ 05/03/2017 | อ่าน 201 ครั้ง
คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อทวี นามจันทร์ ณ วัดกลาง

คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อทวี นามจันทร์ ณ วัดกลาง

ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อทวี นามจันทร์ ณ วัดกลาง จังหวัด...

โพสต์ 02/03/2017 | อ่าน 217 ครั้ง
ผู้อำนวยการให้โอวาท คณะนักกีฬา ที่จะไปร่วมแข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18

ผู้อำนวยการให้โอวาท คณะนักกีฬา ที่จะไปร่วมแข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ท่านผู้อำนวยการให้โอวาท คณะนักกีฬา ที่จะไปร่วมแข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ที่ จังหวัด...

โพสต์ 28/02/2017 | อ่าน 138 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนก็มา เชิญชวนเด็กๆพิการทางร่างกายอายุ7-18 ปีมาสมัครเรียน

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนก็มา เชิญชวนเด็กๆพิการทางร่างกายอายุ7-18 ปีมาสมัครเรียน

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายอุทัย เพชรอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ออกรายการสด เวลา15.30 น. ...

โพสต์ 27/02/2017 | อ่าน 130 ครั้ง
เข้าค่ายพักแรม ( ภาคกลางวัน )

เข้าค่ายพักแรม ( ภาคกลางวัน )

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้จัด กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น...

โพสต์ 23/02/2017 | อ่าน 206 ครั้ง
กีฬาออทิสติกเกมส์ ครังที่ 9

ร่วมกิจกรรมกีฬาออทิสติกเกมส์ ครังที่ 9

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คระครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น ได้เข้าร่วมแข่งขัน กี่ฬาออทิสติกเกมส์...

โพสต์ 22/02/2017 | อ่าน 249 ครั้ง
ทัศนศึกษาที่หนองคาย

พานักเรียนไปทัศนศึกษาที่หนองคาย

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ไ้ด้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ที่ จังหวัดหนองคาย...

โพสต์ 17/02/2017 | อ่าน 308 ครั้ง
รำบวงสรวงศาลหลังเมืองขอนแก่น

ร่วมง่านรำบวงสรวงศาลหลังเมืองขอนแก่น

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้เข้าร่วมงานรำบวงสรวงศาลหลักเมือง ขอนแก่น...

โพสต์ 16/02/2017 | อ่าน 742 ครั้ง
งานบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น

ร่วมงานบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้ไปร่วมงานพิธี บวงสรวง ศาลหลักเมือง ขอนแก่น  ...

โพสต์ 16/02/2017 | อ่าน 238 ครั้ง
วันมาฆบูชา

กิจกรรมวันมาฆบูชา

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้นำนักเรียนไปเวียนเทียน และ...

โพสต์ 10/02/2017 | อ่าน 537 ครั้ง
สวัสดีปีใหม่ ท่านผู้ใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และ นักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ร่วมอวยพรปีใหม่ ท่านผู้ใหญ ในจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสปีใหม่

โพสต์ 31/01/2017 | อ่าน 240 ครั้ง
งานวันครู ครั้งที่ ๖๑

คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๑

ในวันที่ 16 มกราคม 2560 คณครูบุคลากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้ ร่วม งานวันครู ครั้งที่ 61 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์...

โพสต์ 16/01/2017 | อ่าน 191 ครั้ง
ร่วมงานวันเด็ก ที่ ค่ายศรีพัชรินทร์

ร่วมงานวันเด็ก ที่ ค่ายศรีพัชรินทร์

ในวันที่ 14 มกราคม 2560 คณะครูโรงเรียนศรีสังวาลยขอนแก่น ได้นำนักเรียน ร่วมเปิดงานวันเด็กร่วมกับ AIS ที่ค่ายศรีพัชรินทร์...

โพสต์ 14/01/2017 | อ่าน 313 ครั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมวันเด็กให้นักเรียน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมวันเด็กให้นักเรียน

ในวันที่ 14 มกราคม 2560 รศ.ดร.วาสนา รวยสูงเนิน รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา...

โพสต์ 14/01/2017 | อ่าน 215 ครั้ง
สวัสดีปีใหม่ท่านผู้อำนวยการ

สวัสดีปีใหม่ท่านผู้อำนวยการ

ในวันที่ 5 มกราคม 2560 คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้ร่วมกันนำของที่ระลึกมาสวัสดีปีใหม่...

โพสต์ 05/01/2017 | อ่าน 184 ครั้ง
มอบสวัสดิการ ให้ คุณครูอนันต์

มอบสวัสดิการ ให้ คุณครูอนันต์

ในวันที่ 4 มกราคม 2560 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้ มอบสวัสดิการครู ให้ คุณครูอนันต์ พิศตะคุ เนื่องในภรรยาของคุณครูอนันต์...

โพสต์ 04/01/2017 | อ่าน 170 ครั้ง
กีฬาสีภายใน

กิจกรรมกีฬาสีภายใน

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ให้กับ นักเรียนและ คณครู บุคลากร...

โพสต์ 28/12/2016 | อ่าน 206 ครั้ง
งานเลี้ยงส่ง รองฯ วัชรพล มนตรีภักดี

งานเลี้ยงส่ง รองฯ วัชรพล มนตรีภักดี

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้จัดงาน แสดงความยินดี และ เลี้ยงส่ง รองฯ วัชรพล...

โพสต์ 21/12/2016 | อ่าน 286 ครั้ง

Pages