You are here

ประชาสัมพันธ์

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
ร่วมสรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จย่า

ร่วมสรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จย่า

       ในวันที่ 10 เม.ย. 2558 คณะผู้บริหาร ครู...

โพสต์ | อ่าน 409 ครั้ง
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ เข้าศึกษาต่อระดับประถม-...

โพสต์ | อ่าน 145 ครั้ง
รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ การเงิน การบัญชี พัสดุ กลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ การเงิน การบัญชี พัสดุ กลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

วันที่ 17 มีนาคม 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ การเงิน การบัญชี พัสดุ กลุ่มสถานศึกษา...

โพสต์ | อ่าน 266 ครั้ง
กีฬานักเรียนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เชียงรายเกมส์

กีฬานักเรียนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เชียงรายเกมส์

เปิดฉากการแข่งขันวันแรกสำหรับลูกๆ ผลงานเป็นที่น่าพอใจของผู้ฝึกซ้อมเป็นอย่างมาก รายการแรก รายการที่209 ฟรีสไตล์. 100 เมตร (ชาย)...

โพสต์ | อ่าน 170 ครั้ง
วันสุดท้ายของงานกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม

วันสุดท้ายของงานกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม

       ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ วันสุดท้ายของกิจกรรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด ในวันสุดท้ายร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน...

โพสต์ | อ่าน 243 ครั้ง
พี่ๆ จากขอนแก่นFCและที่นี้ขอนแก่นเลี้ยงอาหารเด็กๆ

พี่ๆ จากขอนแก่นFCและที่นี้ขอนแก่นเลี้ยงอาหารเด็กๆ

       ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. ทีมงานขอนแก่น FC และที่นี้ขอนแก่น ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวัน....

โพสต์ | อ่าน 294 ครั้ง
ต้อนรับครูใหม่

ต้อนรับครูใหม่

       ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูอนันต์...

โพสต์ | อ่าน 171 ครั้ง
ร่วมแสดงความยินดีหนึ่งแสนครูดี

ร่วมแสดงความยินดีหนึ่งแสนครูดี

       ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นร่วมแสดงความยินดีกับ...

โพสต์ | อ่าน 127 ครั้ง
กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด

กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด

       กิจกรรมที่สร้างความรัก ความสามัคคี ความสนุกสนาน การสร้างสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน-นักเรียน, ครู-ครุ,...

โพสต์ | อ่าน 511 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้รับเกียรติให้ไปแสดงวงดนตรีโปงลาง เนื่องในงานครบ 5 ปี ถนนคนเดินขอนแก่น

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้รับเกียรติให้ไปแสดงวงดนตรีโปงลาง เนื่องในงานครบ 5 ปี ถนนคนเดินขอนแก่น

       ในวันที่ 31 มกราคม 2557 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้รับเกียรติให้ไปแสดงวงดนตรีโปงลาง เนื่องในงานครบ...

โพสต์ | อ่าน 420 ครั้ง
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม

       ในวันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้ทำกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ...

โพสต์ | อ่าน 958 ครั้ง
 ต้อนรับคณาจารย์ บุคลากรจากกองแผนงานและความร่วมมือจากคณะต่างๆจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำสิ่งของมาบริจาคให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนศรีสั

คณาจารย์ บุคลากรจากกองแผนงานและความร่วมมือจากคณะต่างๆจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำสิ่งของมาบริจาคให้กับเด็กๆ

       ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ต้อนรับคณาจารย์...

โพสต์ | อ่าน 226 ครั้ง

Pages