You are here

ประชาสัมพันธ์

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ธรรมะ...เยียวยาสังคม ครั้งที่ 30

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ธรรมะ...เยียวยาสังคม ครั้งที่ 30

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ธรรมะ...เยียวยาสังคม ครั้งที่ 30 โดย พระมหาสมปอง...

โพสต์ | อ่าน 145 ครั้ง
การประชุมเพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานและจัดตั้งศูนย์กีฬาสำหรับคนพิการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

การประชุมเพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานและจัดตั้งศูนย์กีฬาสำหรับคนพิการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นร่วมกับชมรมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์แห่งประเทศไทย...

โพสต์ | อ่าน 106 ครั้ง
นำนักเรียนทำจัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมกับกิจกรรมวันวิสาขบูชา

นำนักเรียนทำจัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นร่วมจัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมกับกิจกรรมวันวิสาขบูชาในวัน ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘...

โพสต์ | อ่าน 246 ครั้ง
จัดการอบรมโปรแกรม SET ภายในโรงเรียน

จัดการอบรมโปรแกรม SET ภายในโรงเรียน

      เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายทาง สพฐ. โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)...

โพสต์ | อ่าน 885 ครั้ง
จุดประกายฝัน ครั้งที่ ๒

จัดอบรมในโครงการ "จุดประกายฝัน ครั้งที่ ๒" โดยกลุ่ม Freedom Solution

ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นร่วมกับคณะศิษย์เก่าจากพี่ๆ จัดอบรมในโครงการ "จุดประกายฝัน...

โพสต์ | อ่าน 125 ครั้ง
 เปิดรับสมัครนักเรียน (รอบ2)

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียน (รอบ2)

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียน (รอบ2) ในวันอังคาร ที่ 2 เดือนมิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น....

โพสต์ | อ่าน 223 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้ครับ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558...

โพสต์ | อ่าน 97 ครั้ง
ร่วมสรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จย่า

ร่วมสรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จย่า

       ในวันที่ 10 เม.ย. 2558 คณะผู้บริหาร ครู...

โพสต์ | อ่าน 319 ครั้ง
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ เข้าศึกษาต่อระดับประถม-...

โพสต์ | อ่าน 103 ครั้ง
รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ การเงิน การบัญชี พัสดุ กลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ การเงิน การบัญชี พัสดุ กลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

วันที่ 17 มีนาคม 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ การเงิน การบัญชี พัสดุ กลุ่มสถานศึกษา...

โพสต์ | อ่าน 195 ครั้ง
กีฬานักเรียนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เชียงรายเกมส์

กีฬานักเรียนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เชียงรายเกมส์

เปิดฉากการแข่งขันวันแรกสำหรับลูกๆ ผลงานเป็นที่น่าพอใจของผู้ฝึกซ้อมเป็นอย่างมาก รายการแรก รายการที่209 ฟรีสไตล์. 100 เมตร (ชาย)...

โพสต์ | อ่าน 124 ครั้ง
วันสุดท้ายของงานกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม

วันสุดท้ายของงานกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม

       ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ วันสุดท้ายของกิจกรรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด ในวันสุดท้ายร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน...

โพสต์ | อ่าน 170 ครั้ง
พี่ๆ จากขอนแก่นFCและที่นี้ขอนแก่นเลี้ยงอาหารเด็กๆ

พี่ๆ จากขอนแก่นFCและที่นี้ขอนแก่นเลี้ยงอาหารเด็กๆ

       ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. ทีมงานขอนแก่น FC และที่นี้ขอนแก่น ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวัน....

โพสต์ | อ่าน 233 ครั้ง
ต้อนรับครูใหม่

ต้อนรับครูใหม่

       ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูอนันต์...

โพสต์ | อ่าน 132 ครั้ง
ร่วมแสดงความยินดีหนึ่งแสนครูดี

ร่วมแสดงความยินดีหนึ่งแสนครูดี

       ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นร่วมแสดงความยินดีกับ...

โพสต์ | อ่าน 96 ครั้ง
กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด

กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด

       กิจกรรมที่สร้างความรัก ความสามัคคี ความสนุกสนาน การสร้างสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน-นักเรียน, ครู-ครุ,...

โพสต์ | อ่าน 426 ครั้ง
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้รับเกียรติให้ไปแสดงวงดนตรีโปงลาง เนื่องในงานครบ 5 ปี ถนนคนเดินขอนแก่น

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้รับเกียรติให้ไปแสดงวงดนตรีโปงลาง เนื่องในงานครบ 5 ปี ถนนคนเดินขอนแก่น

       ในวันที่ 31 มกราคม 2557 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้รับเกียรติให้ไปแสดงวงดนตรีโปงลาง เนื่องในงานครบ...

โพสต์ | อ่าน 227 ครั้ง
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม

       ในวันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้ทำกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ...

โพสต์ | อ่าน 803 ครั้ง

Pages