You are here

เข้าร่วมงานกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 10

เข้าร่วมงานกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 10

.ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เข้าร่วมงานกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 10 ณ เรือนจำกลางขอนแก่น โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมในงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้

เข้าร่วมงานกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 10
เข้าร่วมงานกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 10
เข้าร่วมงานกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 10
เข้าร่วมงานกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 10
เข้าร่วมงานกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 10