You are here

รับสมัครนักเรียนใหม่

วันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระกับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2562  สำหรับนักเรียนใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ให้มารายงานตัวและประชุมผู้ปกครองในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 8.30 น.

7
7
8
8
7
8
7
8
8
7
7
7
8
7
7
7
7
8
8
8
7
8
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
8
8
8