You are here

ธนาคารธนชาตจำกัด(มหาชน)ร่วมกับ ผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมทำกิจกรรม "ดูแลน้อง ท้องน้องอิ่ม สานฝันน้องให้เป็นจริง" วันที่ 8 ธันวาคม 2561 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

 "ดูแลน้อง ท้องน้องอิ่ม สานฝันน้องให้เป็นจริง"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52