You are here

ขอขอบพระคุณ บริษัทซีพีแรม จำกัด สาขาที่ 00007

ขอขอบพระคุณ บริษัทซีพีแรม จำกัด สาขาที่ 00007 ที่มามอบขนมปังเลอแปง 400 ชิ้นให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นค่ะ

ขอขอบพระคุณ บริษัทซีพีแรม จำกัด สาขาที่ 00007 ที่มามอบขนมปังเลอแปง 400 ชิ้นให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นค่ะ

ขอขอบพระคุณ บริษัทซีพีแรม จำกัด สาขาที่ 00007 ที่มามอบขนมปังเลอแปง 400 ชิ้นให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นค่ะ
ขอขอบพระคุณ บริษัทซีพีแรม จำกัด สาขาที่ 00007 ที่มามอบขนมปังเลอแปง 400 ชิ้นให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นค่ะ