You are here

“สคูลบั๊คส์คอฟฟี่” กาแฟฝีมือบาริสตาเด็กพิเศษ รร.ศรีสังวาลย์ | เรื่องดีดีทั่วไทย

“สคูลบั๊คส์คอฟฟี่” กาแฟฝีมือบาริสตาเด็กพิเศษ รร.ศรีสังวาลย์ | เรื่องดีดีทั่วไทย

วีดีทัศน์กิจกรรม

Embedded thumbnail for ร้านกาแฟของนักเรียนพิการ

ร้านกาแฟของนักเรียนพิการ

โพสต์ 05/01/2021 | อ่าน 22 ครั้ง