You are here

ร้านกาแฟของนักเรียนพิการ

ขอนแก่น 19 ก.ย.-สำนักข่าวไทยจะพาไปร้านกาแฟที่แตกต่างจากร้านทั่วไป เป็นร้านกาแฟตามโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ที่เป็นผู้พิการทางร่างกาย แม้จะเป็นร้านที่ดำเนินการโดยนักเรียนพิการ แต่ให้บริการได้อย่างมืออาชีพ เห็นได้จากมีลูกค้าประจำจำนวนมาก.-สำนักข่าวไทย

วีดีทัศน์กิจกรรม