You are here

น้องบุญพิทักษ์ สายสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้รับการสัมภาษณ์จาก Focus Arena เกี่ยวกับหลักสูตร E-Sport น้องบุญพิทักษ์ หรือน้องเพนท์

น้องบุญพิทักษ์ สายสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้รับการสัมภาษณ์จาก Focus Arena เกี่ยวกับหลักสูตร E-Sport น้องบุญพิทักษ์ หรือน้องเพนท์ เป็นหนึ่งในตัวแทนของชุมนุม E-sport ของโรงเรียนที่ได้รับการเข้าอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ E-Sport เพื่อนำความรู้ที่ได้มาขยายผลให้เพื่อนๆที่สนใจอยากเป็นนักกีฬาE-Sport

ร่วมเป็นกำลังใจให้น้องๆ ได้สมหวังกับความฝันของน้องด้วยนะครับ

วีดีทัศน์กิจกรรม

Embedded thumbnail for ร้านกาแฟของนักเรียนพิการ

ร้านกาแฟของนักเรียนพิการ

โพสต์ 05/01/2021 | อ่าน 21 ครั้ง