You are here

คุยข่าวชาวขอนแก่น โรงเรียนศรีสังวาลย์สอนนักเรียนได้เรียนรู้การทำร้านกาแฟเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ

คุยข่าวชาวขอนแก่น โรงเรียนศรีสังวาลย์สอนนักเรียนได้เรียนรู้การทำร้านกาแฟเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ

วีดีทัศน์กิจกรรม

Embedded thumbnail for ร้านกาแฟของนักเรียนพิการ

ร้านกาแฟของนักเรียนพิการ

โพสต์ 05/01/2021 | อ่าน 21 ครั้ง