You are here

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา 
             ครูผู้สอน วิชาเอก วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น เลขที่ 680  หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 

File Download: