You are here

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง  ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา
 
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เลขที่ 680 หมู่14 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ตั้งแต่วันที่ 12-18 กันยายน 2562 ไม่เว้น วันหยุดราชการ