You are here

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 

ระหว่าง วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563

ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ