You are here

รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น กำหนดรับศมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดดังแนบ

วันที่ : 
08/05/2018
ภาพประกอบ: 
หน้า 1
หน้า  2
หน้า 3
หน้า 4