You are here

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
      ครูผู้สอน วิชาเอก วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น
เลขที่ 680  หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

วันที่ : 
26/08/2019
ภาพประกอบ: 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป