You are here

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ 1 อัตรา
ผู้ประสงค์สมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 

วันที่ : 
26/10/2018