You are here

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.srisangwankhonkaen.ac.th/swkk/sites/default/files/files/downl...

วันที่ : 
13/11/2018
ภาพประกอบ: 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้าง1