You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

วันที่ : 
30/05/2018
ไฟล์แนบ: