You are here

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ

1
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ให้ผู้ผ่านการสรรหาเป็นธุรการ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ งานบุคคล โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.srisangwankhonkaen.ac.th/swkk/sites/default/files/files/careers/321023.pdf